Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Ontstaan IGS

De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Kleinere gemeenten hebben vaak onvoldoende slagkracht om dit waar te maken. Het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst krijgt meer slaagkansen wanneer dit intergemeentelijk wordt opgezet.

In 2009 werd met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen, de intergemeentelijke samenwerking (IGS) Woonpunt opgestart tussen de gemeenten Gistel, Ichtegem en Oudenburg.

De eerste projectperiode, februari 2010 tot januari 2013, werd positief geëvalueerd en de verlengingsaanvraag voor een tweede projectperiode werd dan ook goedgekeurd.
Voor deze twee periode ontvangt het project een subsidie van de Vlaamse overheid. Financiële ondersteuning door de provincie is niet langer mogelijk, maar de provincie blijft Woonpunt wel verder inhoudelijke ondersteuning bieden.