Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Ongeschikt onbewoonbaar

Vertoont je huurwoning kwaliteitsproblemen? Kom langs bij Woonpunt. Eventueel kun je een kwaliteitsonderzoek van de woning aanvragen.

Eigenaars kunnen ook terecht bij Woonpunt voor technisch advies om de woning conform de kwaliteitsnormen te maken.

 

Vlaamse wooncode

Iedere woning in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

De gebreken aan een woning worden opgedeeld in twee categoriën, zware en lichte gebreken. 
Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, ... .
Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, ... .

Wanneer spreekt men van ongeschikt? 

Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning (meestal huurwoningen), kan deze ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure, waarbij de eigenaar gehoord werd). Elk gebrek krijgt strafpunten (>= 15 punten = ongeschikt).

Wanneer spreekt men van onbewoonbaar?

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

 

Meer informatie over woningkwaliteit?