Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Missie & visie

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Dit betekent het kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving, tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid. (Vlaamse Wooncode art. 3)

Basisdoelstelling van de intergemeentelijke samenwerking is streven naar een kwalitatieve, aangepaste en betaalbare woongelegenheid voor iedere burger, in het bijzonder kansarmen, door een aangepast woonbeleid.

Onze interlokale vereniging Woonpunt is opgebouwd rond volgende centrale activiteiten:

 1. Het begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen
 2. Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren
 3. Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten
 4. Het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium, opgelegd door de regelgeving betreffende woonbeleid
 5. Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid
 6. Het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds
 7. Het voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op het vlak van wonen

Het woonwinkelmodel:

 • Woonwinkels werken aan een concrete verbetering van de woonsituatie van de bewoner. Woonwinkels sensibiliseren, informeren, adviseren, begeleiden en verwijzen mensen met vragen of moeilijkheden rond kwalitatief wonen. 
 • Woonwinkels werken lokaal of intergemeentelijk. Ze streven naar een zo laag mogelijke drempel, werken ‘op maat’ van de mensen, met bijzondere aandacht voor zwakkere groepen op de woonmarkt.
 • De sterkte van de woonwinkels ligt bij despecifieke methodiekdie wordt gehanteerd. Deze methodiek heeft betrekking op het open trekken van de vraag, het werken op maat van de bewoner en een geïntegreerde werkwijze.
 • Woonwinkels stellen zich op als een actieve partner in het lokale woonbeleid.