Naar inhoud

Praktisch

Woonpunt

administratief centrum Eernegem
Stationsstraat 1
8480 Ichtegem

tel. 059 34 22 70
fax 059 29 80 65
e-mail

Conformiteitsattest

Als je een woning of kamers verhuurt, moet die woning voldoen aan de geldende normen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid. Het attest is geen huurvergunning en is dus niet verplicht.

Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Voor de aanvraag van de huursubsidie kan ook de gewestelijke ambtenaar van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Als de overheid vaststelt dat de woning niet langer voldoet aan de normen wegens ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, dan vervalt het attest van rechtswege, vanaf het moment dat de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

Meer info over het conformiteitsattest?

Vraag als eigenaar-verhuurder van een woning in Gistel, Ichtegem of Oudenburg gratis het conformiteitsattest aan via Woonpunt (kwaliteit@woonpuntinfo.be of 059 34 22 71)

Ook voor technisch advies om de woning aan te passen aan de kwaliteitsnormen kun je contact opnemen met Woonpunt.